Domov

Rovnováha nielen v pohybe
Prečo práve Baby Balance
Baby Balance je pedagogický projekt, venujúci sa podpore rodičov v oblasti starostlivosti o dieťa a raného vzdelávania dieťaťa.
Prečo práve Baby Balance
Deti cvičia v sprievode svojich rodičov, babičiek alebo iných rodinných príslušníkov.
Prečo práve Baby Balance
Projekt rešpektuje individuálne potreby detí a dbá na aktuálnu úroveň schopností dieťaťa.
Previous
Next

KATEGÓRIE

Baby Balance Pezinok
MINI

3 ~ 14 mesiacov

Deti sú stimulované hrovými činnosťami, a poskytovaním rozvíjajúcich podnetov, ktoré sú adekvátne danému vývinovému obdobiu a individuálnym  potrebám dieťaťa.

Baby Balance Pezinok
EXPLORER

14 ~ 24 mesiacov

Dynamické striedanie cvičení, hier a aktivít, ktoré sú prispôsobené charakteru detí v tomto období. Deti preskúmajú celý svet na vlastných nožičkách.

Baby Balance Pezinok
JUNIOR

26 ~ 39 mesiacov

Hlavným cieľom projektu je príprava na vstup do materskej školy tak, aby adaptácia pri tomto významnom a samostatnom kroku bola čo najmenej problémová.

NAŠE CIELE

Baby Balance Pezinok

 Čo Vás čaká

Chcete sa pridať k nám ?

Tak neváhajte a prihláste sa ešte dnes !